Voorwaarden

Uisce hanteert de voorwaarden van de vereniging NLdigital. Deze kunt u hier downloaden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Uisce, waar ook ter wereld. Algemene voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.